Toiminnanohjauksen ja Operatiivisten toimintojen, kuten tuotannon, toimitusketjun, laadun ja turvallisuuden asiantuntijapalvelut yhdestä paikasta

Toimialariippumattomasti

Ratkaisukeskeisesti

Asiantuntevasti

Palvelumme

We Make It Rock Oy

Tarjoaa yrityksen toiminnan kehittämistä kokonaisvaltaisesti.

Prosessien ydintuntemus aina tuotannon tekemisestä johtoryhmätyöskentelyyn, sekä toimintaa tukevien järjestelmien tuntemus tuotannon käyttäjäroolista aina pääkäyttäjätasolle asti, antaa valmiudet ajatella sopivan isossa kuvassa -ja tarjota juuri liiketoimintaa tukevaa ratkaisua asiakkaalle. 

Asiakkaamme tulevat tyypillisesti valmistavan teollisuuden sektorilta, mutta toimimme toimialariippumattomasti.

Toimitusketju

Olemme toimitusketjun ammattilaisia sekä järjestelmä -että prosessimielessä.
Tarjoamme erittäin laajaa perspektiiviä toimitusketjun eri osa-alueiden hallintaan ja kehittämiseen, sekä optimointiin (hankinta, tuotannonsuunnittelu, logistiikka, varasto + järjestelmät). Vahva substanssituntemus, sekä strategiaosaaminen toiminnan suunnittelussa on Must -toiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen kumppanin valinnassa.

Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua sekä toimitusketjun järjestelmähankkeisiin, että prosessikehitykseen -strategiasta aina ytimessä tapahtuviin toimintoihin.

Tuotanto ja valmistus

Olemme toimineet tuotannon parissa koko työelämämme ja omaamme kokemusta mm. prosessi -konepaja -ja kunnossapidon aloilta. Tarjoamme laajaa osaamistamme tuotannon eri osa-alueiden kehittämiseen aina lay-out suunnittelusta -työvaiheiden sisällä tapahtuvaan tekemiseen ja järjestelmien käytön opastukseen.

Interim-palvelut

Tarjoamme johto -että projektitehtäviä vuokrapalveluna.

Ota yhteyttä, kartoitetaan juuri Teille sopiva henkilöresurssi.

Laatu

Olemme toimineet läheisessä yhteistyössä laatutoimintojen kanssa koko työhistoriamme. Tunnistamme laadun merkityksen kannattavassa liiketoiminnassa ja tiedämme missä -ja millä tavoin voidaan laadukasta tuotetta tuotetaan.

Tarjoamme laatuosaamistamme sekä järjestelmä -että prosessipuolella. Olemme olleet mukana toteuttamassa laatuhankkeita sekä järjestelmiin, että toimintamalleihin.

Prosessien pullonkaulojen tunnistaminen lähtee aina prosessien kuvaamisesta ja sitä kautta pullonkaulojen tunnistamisesta. Meiltä saat apua prosessikuvausten laatimisesta aina kehityshankkeen jalkauttamiseen asti. Hyödynnämme laatukehityksessämme myös Lean -menetelmiä.

Järjestelmät

Vanhan sanonnan mukaan järjestelmän tulee tukea toimintaa eikä päinvastoin. Järjestelmien tarjoamalla automatisoinnilla poistat turhia ja virheherkkiä, manuaalisia töitä ja voit keskittyä itse tuottavaan tekemiseen laadukkaasti.

Tarjoamme osaamistamme
- nykyisen järjestelmän käyttöasteen, sekä henkilöstön järjestelmän käytön osaamisen kartoittamiseen
- järjestelmän käyttökoulutukseen
- nykyisen järjestelmän optimaalisen hyödyntämisen kartoittamiseen
- nykyisen järjestelmän jatkokehittämiseen
- juuri liiketoimintaa tukevan järjestelmän hankintaan, ellei nykyinen järjestelmä tarjoa riittävästi edellytyksiä
- soveltuvan lisäosan kartoitukseen (esim. ERP, PIM, PLM, IMS, CRM, verkkokauppa jne.)

We Make It Rock Oy


We Make It Rock Oy tarjoaa nimensä mukaisesti apua prosessien kuntoon laittamiseksi. Toimimme aina ratkaisukeskeisesti ja meille asiakastyytyväisyys on kunnia-asia!


Tunnemme vahvuutemme ja niihin luemme mm. hyvällä tavalla persoonallisen ja mukaansatempaavan tavan toimia, kyvyn saada projektiryhmästä paras puoli esiin, sekä ison kuvan ymmärtämisen

Yritys tarjoaa selkeän ja tehokkaan prosessin mukaisen tavan kehittää toimintoja.

Alkukartoitus on hyvä tapa tuottaa paljon tietoa lyhyessä ajassa, josta jää aina ”kättäpidempää” jatkokehitystä varten. Alkukartoitukseen on aina hyvä käyttää asiantuntijaa. Alkukartoitus ei sido asiakasta mihinkään ja jatkokehitysprojektin edistämisestä sovitaan aina erikseen.

Yhteystiedot

We Make It Rock Oy:n perustaja Juha Kahelin on toiminut valmistavan teollisuuden parissa jo parin vuosikymmenen ajan. Hänellä on kokemusta mm. prosessi, kappaletavara, -että kunnossapitosektorilta, joissa hän on toiminut vastuullisissa rooleissa toimitusketjussa ja tuotannossa. Tämän lisäksi hänellä on kokemusta toiminnanohjaus -ja tiedonhallintajärjestelmistä käyttäjätasolta pääkäyttäjään asti.

Juhan työn draiverina on nähdä tekemisten tuloksia konkreettisesti. Prosessien ohjaaminen oikeita asioita tekemällä ja järjestelmiä hyödyntämällä tuo Juhan mukaan parhaat tulokset, jotka ovat vieläpä mitattavissa. 

Juha Kahelin
We Make It Rock Oy

 

Tel. +358(0) 44 5881193

e-mail: juha.kahelin ät wmir.fi

wmir.fi