Referenssit


Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka asiakaslähtöistä toimintaa ohjaa metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Ponsse toimii noin 40 eri maan puunkorjuumarkkinoilla ja lähes 80 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee viennistä. Ponssella on käynnissä globaali liiketoiminnan kehittämisohjelma Themis, jossa kehitetään ja yhtenäistetään organisaation toimintamalleja sekä uudistetaan niitä tukevia tietojärjestelmiä.

” Juha on ollut tukemassa meitä Themiksen alaisessa tuotannonohjausjärjestelmän (MES, Manufacturing Execution System) uudistusprojektissa. Hän on vastannut kyseisessä projektissa IT-projektisystematiikan käytäntöön viennistä yhteistyössä muiden projektipäälliköiden kanssa sekä ollut tukemassa liiketoiminnan edustajia vaatimusmäärittelyiden ja käyttötapausten dokumentoinnissa. Juhan työskentelytapa on perusteellinen ja havainnoiva. Juha omaa vahvan osaamisen toimitusketjuhallinnan saralla ja hän toimii käytännönläheisesti hyödyntäen vahvuuksiaan aktiivisesti. Yhteistyö Juhan kanssa on sujunut erinomaisesti, olemme tyytyväisiä hänen asenteeseensa sekä tuloksiin.”

Teija Pesonen, Ponsse Oyj
Manager, IT Development projects and QA

Muut

Useita hankkeita käynnissä. Tekstit päivitetään lähiaikoina